money4music.com

Make Money Uploading TABs, Chords, Lyrics and Scores


Mxosh DeBasorii
Emazw3eni
Lyrics
Report
Register to upload music/lyrics and to make some money.

Please rate out of 5 (where 5 is amazing and 1 is terrible).

Mxosh DeBasorii - Emazweni

Verse 1

Ngeke kwazi ukunga khali
Izinyembezi
Waze wayiphula inhliziyo yami
Washiya ivuza igazi
iGayibozi
Bridge
Awubheke usuyahamba
Awubheke usuyangishiya izohlangana

CHORUS 1

Hlala wazi
Emazweni
Emazweni 
Emazweni
Hlala wazi 
Hlala wazi!
Hlala wazi 
Emazweni 
Emazweni

VERSE 2

Angithi usuhambela Phezu
Njenge nyoni zeZulu
Thando lwethu belunZulu
Shining like inkanyezi zeZulu
Zonke izinto bezihamba butebhu
Ngilala ngiphupha wena ebusuku
Yahamba iminyaka zapheli nsuku
Sengaphenduki siphukuphuku

 CHORUS 2

Izohlangana Hlala wazi
Emazweni
Emazweni
Hlala wazi 
Hlala wazi 
Emazweni 
Emazweni 
Emazweni

VERSE 3

Uyakhumbula nakhu ungipthembisa ukuthi uzongithanda? Babe!
Uyakhumbula nakhu ufunga enhlizweni yakho ukuthi uzohlala nami njalo? Babe!
Nama kumnyama uyangi khanyisela
Nomakunzima uzongithatha ungibeke esifubeni sakho
Aw'ngizwe imfudumalo

CHORUS 3

Izohlangana Hlala wazi
Emazweni
Emazweni
Hlalawazi
Hlalawazi
Emazweni
Emazweni
Emazweni.......


Make MoneySearchLoginRegisterContact